Tuticorin Matriculation School

Tuticorin DMNS Dr. Sivanthi Adhithanar Matriculation School

Tutucorin Schoolதூத்துக்குடி மாவட்டம், தூத்துக்குடி V.E.ரோடு, தாமோதர் நகர் மெயின் சங்க இடத்தில் 17.6.1996ல் DMNS டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் ஆங்கிலப்பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 21.6.2002ல் I to VII-க்கு ஆரம்ப அனுமதி பெறப்பட்டது. 21.5.2003ல் VIIIக்கும் 26.6.2004ல் IX-க்கும் 29.12.2005ல் Xக்கும் அனுமதி பெறப்பட்டது. தற்போது பள்ளியில் 1142 மாணவ மாணவியர்களுடனும் 39 ஆசிரியைகளுடனும், 9 ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களுடனும் தொடர்ந்து 100% S.S.L.C தேர்வில் வெற்றியுடனும் சிறப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது